Stortyvens dreng

Författare
Cannie Möller
(På dansk ved Franz Berliner)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sesam 1986 Danmark, København 203 sidor. 87-7258-112-3