Strändernas svall - en roman om det närvarande

Eyvind Johnson använder i Strändernas svall den antika berättelsen om Odyssevs, men låter sin hjälte vara helt och fullt människa, en tvivlande hjälte med breda skuldror, snett leende och krigsärrade händer. Den trötte krigaren och resenären Odyssevs som drömmer om ett land där människor inte känner till vapen eller skepp utan bara brukar jorden, är lika aktuell nu som i antikens dagar. Frågor om makt, rätt, våld och den enskilda människans ansvar får här en tidlös gestaltning.Skarpsynta porträtt av den väntande Penelope och sonen Thelemakos vävs samman med skildringen av Odyssevs färd tillbaka mot Ithaka till en bred och kraftfull berättelse om mänsklig maktlöshet och hoppfullhet.Strändernas svall från 1946 är en munter och melankolisk roman, präglad av livlig detaljrikedom och berättarglädje. Eyvind Johnson (1900–76) är arbetarpojken från Norrbotten som blev en stor europeisk romanförfattare. Han tog sitt inträde i Svenska Akademien 1957 och fick Nobelpriset i litteratur 1974 (tillsammans med Harry Martinson). I delfinserien finns sedan tidigare Stad i ljus.

Författare
Eyvind Johnson
(Eyvind Johnson.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 2001 Sverige, Stockholm, Danmark 441 sidor. 18 cm
Aldus/Bonnier, Bonnier 1974 Sverige, Stockholm, Stockholm 441 sidor.
Bonnier 1950 Sverige, Stockholm 295 sidor. 19 cm.