Strödda iakttagelser över Bergianska trädgårdens gymnospermer

Författare
Robert Elias Fries
(Robert E. Fries.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1919 Sverige, Stockholm 19 sidor., 1 planschblad