Strömmar i ödemarken

Författare
(Utg. av Peter Bexell och Tommy Hägg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1975 Sverige, Uppsala 113 sidor.