Strövtåg i tid och rum - Malmöhistoriska skisser

Författare
Einar Bager
(Einar Bager red.: Kjell Å. Modéer.)
Genre
Festschrift, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Malmö fornminnesfören., Malmö förskönings- och planteringsfören., Lundgrens söner 1977 Sverige, Malmö, Malmö 178 sidor. ill. 26 cm