Straffet

Originaltitel
The Blood of Rome
Författare
Simon Scarrow
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Historiska Media 2022 Sverige 416 sidor 978-91-7789-989-1
Historiska media, Scandbook AB 2021 Sverige, Lund, Falun 416 sidor illustrationer 24 cm 978-91-7789-253-3
Historiska media 2021 Sverige, Lund illustrationer 978-91-7789-254-0