Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om brott mot staten och allmänheten

Författare
(Utg. av Nils Beckman, Ragnar Bergendal, Ivar Strahl)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1957 Sverige, Stockholm 668 sidor.
Norstedt 1949 Sverige, Stockholm 687 sidor.