Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott

Författare
(Utgiven av Birger Ekeberg, Ivar Strahl, Nils Beckman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Norstedt 1961 Sverige, Stockholm, Stockholm 390 sidor.
Norstedt 1945 Sverige, Stockholm 371 sidor.
Norstedt 1942 Sverige, Stockholm 371 sidor.