Straffprocessuella tvångsmedel - en studie av rättegångsbalkens 24 till 28 kapitel och annan lagstiftning

Klargör polis eller åklagares rätt att använda tvångsmedel vid brottsutredningar. Boken har ett givet intresse även för advokater.

Reglerna för DNA provtagning klargörs också.

Utöver lagreglerna behandlas praxis samt JO:s avgöranden, även en del opublicerade.

Författare
Gösta Westerlund
(Gösta Westerlund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bruun Juridik, Elanders 2022 Sverige, Stockholm, Stockholm 260 sidor 25 cm 978-91-7223-868-8
Bruuns bokförlag, Elanders 2018 Sverige, Stockholm, Stockholm 239 sidor 25 cm 978-91-7223-758-2
Bruun, Elanders 2013 Sverige, Stockholm, Sverige 245 sidor. 25 cm 978-91-86346-75-1
Bruun, Elander 2010 Sverige, Stockholm, Mölnlycke 219 sidor. 25 cm 978-91-86346-74-4
Bruun, Elander 2007 Sverige, Stockholm, Mölnlycke 187 sidor. 978-91-86346-73-7
Bruun, Elander Infologistics Väst 2005 Sverige, Stockholm, Mölnlycke 158 sidor. 25 cm
Bruun, Graphic Systems 2000 Sverige, Stockholm, Göteborg 136 sidor. 25 cm