Straffrätt, Tillägg - grundläggande lärobok i allmän straffrätt enligt brottsbalken

Författare
Bertil Brinck
(Sammanställt av Bertil Brinck)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Brinck 1996 Sverige, Umeå [11] sidor. 971511-3-0 (Invalid), 971511-4-9 (Invalid)