Straffrätt jämte straffprocessrätt för propedeutisk kurs i juridik och juridisk introduktionskurs

Författare
Ivar Strahl
(Ivar Strahl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Iustus, Wikström 1978 Sverige, Uppsala, Uppsala 70 sidor. 21 cm
Iustus 1976 Sverige, Uppsala 42 sidor. 21 cm
Juridiska fören. 1975 Sverige, Uppsala 42 sidor.
1974 Sverige, Uppsala 42 sidor.
Juridiska fören. 1973 Sverige, Uppsala 42 sidor.
Juridiska fören. 1971 Sverige, Uppsala 42 sidor.
Juridiska fören., Studentlitt. (distr., Studentlitt. 1964 Sverige, Uppsala, Lund, Lund 44 sidor.
Juridiska fören., Norblads bokh. (distr. 1964 Sverige, Uppsala 39 sidor.
Norblads bokh. (distr.), Juridiska fören. 1961 Sverige, Uppsala 37 sidor.