Straffrätt jämte straffprocessrätt för propedeutisk kurs i juridik och juridisk introduktionskurs

Författare
Ivar Strahl
(Ivar Strahl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Iustus, Wikström 1978 Sverige, Uppsala, Uppsala 70 sidor. 21 cm