Straffrätt, Tillägg - grundläggande lärobok i allmän straffrätt enligt brottsbalken

Författare
Bertil Brinck
(Sammanställt av Bertil Brinck)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Brinck 1996 Sverige, Umeå [11] sidor. 971511-3-0 (Invalid), 971511-4-9 (Invalid)
Brinck 1993 Sverige, Umeå, Finland 460 sidor. 24 cm
Brinck, Lagerblad 1989 Sverige, Umeå, Karlshamn 448 sidor. 25 cm
Brinck 1985 Sverige, Umeå 460 sidor. 25 cm 970318-6-0 (Invalid)
Brinck 1981 Sverige, Umeå 438 sidor. 25 cm 970318-2-8 (Invalid)
Brinck & Ohlson 1976 Sverige, Umeå 427 sidor. 25 cm
Brinck & Ohlson, Seelig 1973 Sverige, Umeå, Solna 471 sidor.
Brinck & Ohlson, Seelig, Lagerblad 1970 Sverige, Umeå, Solna, Karlshamn 467 sidor.
Brinck & Ohlson, Seelig, Lagerblad 1967 Sverige, Stockholm, Karlshamn 452 sidor.
Brinck & Ohlson, Seelig, Lagerblad 1965 Sverige, Stockholm, Karlshamn 452 sidor.
Brinck & Ohlson 1965 Sverige, Stockholm 451 sidor.
B. Brinck, Seelig, Lagerblad 1964 Sverige, Stockholm, Karlshamn 452 sidor.
Lagerblads boktr. 1962 Sverige, Karlshamn 296 sidor.
Lagerblads boktr. 1961 Sverige, Karlshamn 296 sidor.