Straffrättskommitténs betänkande med förslag till lagstiftning om brott mot staten och allmänheten

Författare
Straffrättskommittén
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1945 Sverige, Stockholm 457 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan