Strandsatt - Maffia

Författare
Jörgen Hansen
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlaget Orda 2014 Sverige 978-91-7553-110-6