Strategic bridging

Författare
Gunnar Åkesson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dept. of Management and Organization Theory, Stockholm School of Economics 1993 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 23 sidor., 33 ref.