Strategic logistics management

Författare
James R. Stock
(James R. Stock, Douglas M. Lambert.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
McGraw-Hill/Irwin 2001 USA, Boston, Mass 872 sidor. ill. 9780256136786 (Invalid)
Irwin cop. 1993 USA, Homewood, Ill 862 sidor. ill., tab.
Irwin 1987 USA, Homewood, Ill xix, 826 sidor. diagr., ill.,tab. 24 cm