Strategic marketing management cases

Författare
David W. Cravens
(David W. Cravens, Charles W. Lamb, Jr., Victoria L. Crittenden)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Irwin cop. 1996 USA, Chicago xvi, 715 sidor. : ill. 24 cm. 0-256-13689-0