Strategiskt inköp

Författare
Nils Mällroth
(Nils Mällroth, Nick Rafiey.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2016 Sverige, Lund, Polen 226 sidor. ill. 23 cm 978-91-44-11313-5