Strategiskt inköpsarbete på Onrox - differentiering och utvärdering

Författare
Håkan Berg
(Håkan Berg, Daniel Olsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, Teknisk logistik, Lunds tekniska högskola 2006 Sverige, Lund x, 79 sidor. : ill..