Streams in literature, Teacher's book

Kurs B-CStreams in Literature är en tematisk litteraturbok där text, läsning och analys står i centrum. Det finns fem olika teman, allihop innehåller en koppling mellan äldre och modern litteratur. Till varje text finns närläsningsfrågor och uppgifter, men det finns också jämförande uppgifter inom varje tema. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Författare
Carina Ernst
(Carina Ernst, Malin Andersson.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, Elander 2010 Sverige, Stockholm, Vällingby 64 sidor. 30 cm 978-91-21-20436-8
Almqvist & Wiksell, Ljung 2003 Sverige, Stockholm, Örebro [4], 235 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 24 cm 978-91-21-20435-1