Strengnäs stift under den liturgiska striden till Upsala möte - 1593

Författare
Karl Henning
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
G. Chelius i komm 1893 Sverige, Stockholm 51 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan