Stress-induced "partner-switching" signal transduction in Bacillus subtilis - genetic studies of the operon yvfQP

Författare
Elisabeth Fredlund
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv. 1999 Sverige, Uppsala 47 sidor.