Stressig service - en intervjuundersökning bland Hotell och Restaurang Fackets medlemmar

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hotell och Restaurang facket (HRF) 2001 Sverige, Stockholm 28 sidor.