Stretching för ryttare

Författare
Mette Rosencrantz
(Mette Rosencrantz, Ulla Ståhlberg fotografier: Stefan Ullström teckningar: Ulla Ståhlberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kikkuli 2001 Sverige, Färentuna 1 CD-ROM 91-89610-02-4
LT 1985 Sverige, Stockholm 77 sidor. : ill. 21 cm 91-36-02293-4