Striden om miljonarvet - Detektivroman. Övers. av Erik Nerold

Författare
Öyulv Gran
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1939 Sverige, Göteborg