Strindberg i karikatyr och skämtbild - hur vår störste författare hyllades och smädades i sin samtids skämtpress

Författare
Germund Michanek
(Germund Michanek.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand, Centraltr. 1998 Sverige, Stockholm, Borås 142 sidor. ill. 24 cm