Strindbergs andet Aegteskab - Svensk Titel: Strindberg och hans andra hustru. Tysk Titel: Lieb, Leid und Zeit. Overs.af Kai Flor. Illustr.

Författare
Frida Uhl
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1937 Danmark, Köbenhavn