Structural change in transportation and communications in the knowledge society

Författare
(Edited by Kiyoshi Kobayashi, T.R. Lakshmanan and William P. Anderson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Edward Elgar 2006 England, Cheltenham 411 sidor. 1-84376-610-8