Struensee D. 3, Korsets väg - en människoskildring ur historien i tre romaner

Författare
Axel Lundegård
(Af Axel Lundegård.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1900 Sverige, Stockholm [4], 288 sidor.]
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan