Strukturomvandling i offentlig sektor - exemplet Arbetsmarknadsverket - Del 1 - Personalens hälsa och uppfattningar om arbete och förändringar

Författare
Rickard Bracken
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetsmiljöinstitutet 1994 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 8 sidor.