Student i Lund 1970-79 - en bokfilmskrönika

Författare
(Sammanställd av K Arne Blom redaktionskommitté: Göran Larsson ..)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1990 Sverige, Lund, Lund 259 sidor. ill. 31 cm