Student papers in computer architecture, 2006

Författare
(Aron Andersson and Ola Ågren (editors))
Genre
Konferenspublikation, Konferenser
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Umeå University cop. 2006 Sverige, Umeå vi, 79 sidor. : ill.