Studia slavico-byzantina et mediaevalia europensia 7, Văvedenie v slavjanskata kodikologija : vizantijskijat kodeks i recepcijata mu sred slavjanite = Introduction a la codicologie slave : le codex byzantin et sa reception chez les Slaves

Språk
Bulgariska
Förlag År Ort Om boken ISBN
CIBAL 1997 Bulgarien, Sofia 416 sidor. ill.