Studiehandledning till boken Lärare av i morgon

Författare
Karin Petersson
(Manus och pedagogisk bearbetning: Karin Petersson och Lärarförbundets kansli.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförb., Tryckfolket 2002 Sverige, Stockholm, Malmö [2] sidor., sidor. 5-45 30 cm