Studier öfver den norrländska tallens sjukdomar, särskildt med hänsyn till dess föryngring = - Studien über die Krankheiten der norrländischen Kiefer mit besonderer Rücksicht auf ihre Verjüngung

Författare
Torsten Lagerberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens skogsförsöksanstalt 1912 Sverige, Stockholm S. 136-170, xxii-xxiv