Studier av några karboxylsubstituerade sulfoxider och sulfimider med hänsyn till möjligheten av intramolekylära reaktioner

Författare
Ove Bohman
(Ove Bohman.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Uppsala offset center 1973 Sverige, Uppsala, Uppsala 31 sidor. (sammanfattning) tab.