Studier av ogräsutvecklingen vid olika bekämpningsåtgärder i Salix-odlingar

Författare
Petra Bergkvist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv. 1991 Sverige, Uppsala 20, 6 sidor.