Studier av storsvampfloran i bestånd av tall och contortatall - Studies of macromycetes in stands of Scots pine and lodgepole pine

Författare
Margareta Blomgren
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv. 1994 Sverige, Uppsala 136 sidor. : ill., diagr., tab. 22 cm 91-576-4832-8