Studier i Sturetidens statsrättshistoria 1

Författare
Sven Ulric Palme
(Sven Ulric Palme.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lundequistska 1951 Sverige, Uppsala 75 sidor.