Studier i svenskt repslageri - Schwedische Seilerei

Författare
Allan T. Nilson
(Allan Nilson.)
Genre
Bok, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordiska museet, Fälth 1961 Sverige, Stockholm, Värnamo 245 sidor. ill., kartor, tab.