Studier over ældre dansk versbygning som bidrag til den danske litteraturs historie før Arrebo

Författare
Karl Mortensen
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1901- Danmark, Kjøbenhavn
Nordiske forlag 1901 Danmark, Kjøbenhavn 207 sidor.