Studier over de nordiske gude- og heltesagns oprindelse R. 2, Helge-digtene i den ældre Edda : deres hjem og forbindelser

Författare
Sophus Bugge
(Af Sophus Bugge)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gad 1896 Danmark, Kjøbenhavn 355 sidor.