Studier rörande Gustav III:s nationella dräkt

Författare
Eva Bergman
(Eva Bergman.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1935 Sverige, Stockholm S. 51-64 ill.