Studier tillägnade Efraim Liljeqvist den 24 september 1930

Författare
(Utg. av Gunnar Aspelin och Elof Åkesson)
Genre
Festschrift
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skånska centraltr. 1930 Sverige, Lund 2 vol.