Studies in Galápagos plants, XIV - the genus Scalesia Arn

Författare
Uno Eliasson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1974 Sverige, Lund 117 sidor. : ill.