Studies in interpersonal learning

Författare
Håkan Andersson, fil. dr
(Håkan Andersson)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1978 Sverige, Umeå [2], 27 sidor. : tab. 30 cm