Studies in Swedish post-war industrial investments

Författare
Villy Bergström
(Villy Bergström.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Almqvist & Wiksell international (distr., Textgruppen 1982 Sverige, Uppsala, Stockholm, Uppsala 121 sidor. diagr., tab. 22 cm
1980 Sverige, Uppsala [5], 115 sidor. diagr., tab. 30 cm