Studies in symbolic interaction

Författare
(Edited by Norman K. Denzin.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Emerald Group Publishing Limited 2009 Storbritannien, Bingley 360 sidor. 978-1-84950-261-0