Studies in the treasure records of Artemis Brauronia found in Athens

Författare
Tullia Linders
(Tullia Linders.)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska inst. i Athen, P. Åström, Berling 1972 Sverige, Aten, Lund, Lund 80 sidor. ill.